Despre mine / About me

BIO

Ramona Iulia Chiriac was appointed Head of Representation of the European Commission’s Representation in Romania on 1 July 2021 and led the institution until March 2024. In this capacity, she acted as the official representative of the European Commission in Romania, under the political authority of President Ursula von der Leyen.

Ms. Chiriac, a Romanian national, is a career diplomat since 2008 and was the Consul General of Romania in the German federal state of Bavaria from 2016-2021. She has been working in the field of EU affairs for nearly 20 years, including at the local level in Romania. Given her immersion in diplomacy, she is particularly experienced in a range of fields that are essential for the daily work as a Head of Representation, such as performing management functions, undertaking representation tasks, strategic communication and public diplomacy, as well as financial and human talent management.

Previous to her diplomatic career, Ms. Chiriac has worked in Romania’s central and local public administration, in particular on preparing the Romanian local authorities for the country’s accession to the EU. In the Romanian Ministry of European Integration, she was notably responsible for the promotion of EU values, providing information on funding opportunities as well as disseminating knowledge about the EU through the organization of conferences, seminars, campaigns and workshops.

Ms. Chiriac graduated in European Studies at the Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca in Romania. She holds two Master’s degrees, one in European studies and public administration (Universities of Münster, Germany and Twente, The Netherlands) and one in gender studies, differences, inequalities (Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca, Romania) and further recent executive studies at Yale (2023) and Cambridge (2022). She is also a book author, her book – Big Issues and Big Words. Europe and Europeanness in the Romanian Presidential Discourse 1993-2007, was published in 2017, at Tritonic Publishing House, European Union Collection.

Ms. Chiriac is married and has a son.

BIOGRAFIE

Ramona Iulia Chiriac a fost numită Șefă a Reprezentanței Comisiei Europene în România la 1 iulie 2021 și a condus instituția până în martie 2024. În această calitate, ea a acționat ca reprezentant oficial al Comisiei Europene în România, sub autoritatea politică a președintei Ursula von der Leyen.

Doamna Chiriac, cetățean român, este diplomat de carieră din 2008 și a fost consul general al României în landul federal german Bavaria în perioada 2016-2021. Lucrează în domeniul afacerilor europene de aproape 20 de ani, inclusiv la nivel local în România. Având în vedere expertiza sa în diplomație, are o experiență deosebită într-o serie de domenii care sunt esențiale pentru activitatea zilnică în calitate de șef de reprezentanță, cum ar fi îndeplinirea funcțiilor de conducere, îndeplinirea sarcinilor de reprezentare, comunicarea strategică și diplomația publică, precum și managementul talentelor financiare și umane.

Înainte de cariera sa diplomatică, doamna Chiriac a lucrat în administrația publică centrală și locală din România, în special în pregătirea autorităților locale române pentru aderarea țării la UE. În cadrul Ministerului Integrării Europene din România, a fost responsabilă în special de promovarea valorilor UE, furnizarea de informații privind oportunitățile de finanțare, precum și diseminarea cunoștințelor despre UE prin organizarea de conferințe, seminarii, campanii și ateliere de lucru.

Doamna Chiriac a absolvit Studii Europene la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România. Deține două diplome de masterat, unul în studii europene și administrație publică (universitățile din Münster, Germania și Twente, Olanda) și unul în studii de gen, diferențe, inegalități (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România) și alte studii executive recente la Yale (2023) și Cambridge (2022). Este, de asemenea, autoare, cartea ei – Big Issues and Big Words. Europe and Europeanness in the Romanian Presidential Discourse 1993-2007 – a fost publicată în anul 2017, la Editura Tritonic, Colecția Uniunea Europeană.

Ramona Chiriac este căsătorită și are un copil.